ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ระบบ 1 คน
    วันนี้มีผู้เข้าใช้ระบบ 0 คน
    เดือนนี้มีผู้เข้าใช้ระบบ คน
    จำนวนผู้เข้าใช้ระบบทั้งหมด 24,204 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓
 
ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ
กรุณาใส่ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( Update 22 กันยายน 2553 )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 0-2549-4990-2 โทรสาร 0-2549-4993